خبرگزاری فارس Jun 25
🔴 انفجار در شرق تهران/ یک مقام آگاه: تصاویری که از بامداد امروز در فضای مجازی با عنوان وقوع انفجار در منتشر شده مربوط به انفجار یک مخزن گاز صنعتی در حاشیه یکی از مراکز بوده است. این انفجار هیچ ارتباطی به تاسیسات نظامی واقع در این منطقه ندارد.