Leka Apr 12
Den här sorgen. En trötthet. Ingen sömn kan stilla. Är i den. Sakta försöka orientera sig i denna rotlöshet.