Φαιναρέτη Ρωμανού Jan 19
Τι θέλετε πάλι,πανάθεμά σας??Ο Κούλης μας λείπει διότι είναι 600 plus μηνών ΣΚΙΕΡ!ΓΚΕΓΚΕ??