Francina Armengol 26 Oct 17
Felicitats ! Organització sindical que ha trobat sentit més enllà de l'àmbit laboral: un vertader agent social.