FOA Aug 9
På kun et år har 60.000 danskere tegnet en privat forsikring mod arbejdsløshed. I 80erne var dagpengene 63 % af en industriarbejders løn, i dag er den nede på 47 %. Den danske model er alvorligt syg, hvis den skal overleve, skal vi genoprette dagpengenes værdi.