Fakulta humanitních studií UK Mar 15
V současné době jsou na vyhlášeny volby kandidáta na pozici děkana pro období 2019—2023. Návrhy lze podávat do 26. 3. 2019 včetně. Veřejné představení kandidátů proběhne 11. 4. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK 25. 4.