Fakulta humanitních studií UK Mar 14
Na vyšla kniha "Národy – města – lidé - slavnosti" (Blanka Soukupová, Róza Godula-Weclawowicz, Grazyna Ewa Karpińska a kol.), jejíž hlavním tématem jsou svátky, chápané nejen jako vybočení z každodennosti, ale i jako politikum par exelence. ▶️