Fakulta humanitních studií UK Mar 13
zve na přednášku prof. Jamese Krapfla z McGill University (Kanada) „Local Histories of the Prague Spring and Its Aftermath“, která se uskuteční 19. března 2019 v 17:00. ▶️ (foto: Ľuboš Pilc, Pravda)