Fakulta humanitních studií UK Mar 12
Na je do 31. 3. 2019 otevřeno podávání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Novinou jsou letos programy Dějiny moderní evropské kultury, Elektronická kultura a sémiotika a Filosofie v kontextu humanitních věd. ▶️