Fakulta humanitních studií UK Mar 5
Již 6. března začíná 21. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech , jehož odborným partnerem letos vystupuje . Tématem letošního ročníku s názvem „Bezpečná blízkost“ je identita a její různé podoby v 21. st.