Fakulta humanitních studií UK Mar 1
Vydavatelství Zlatý řez právě vydalo monografii Jiřího Tourka () „Myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a jeho kritická teorie architektury“, která přibližuje myšlení tohoto architekta a teorii architektury posledních pěti desetiletí: