Fakulta humanitních studií UK Feb 28
Vyšla nová publikace „Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989“ od editorů doc. Pavla Mückeho a dr. Lenky Krátké z oboru Orální historie – soudobé dějiny .