Fakulta humanitních studií UK Feb 20
Přečtěte si rozhovor s Irenou Řehořovou o její nové knize "Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě". Hlavním tématem této publikace je role fikčních filmů v utváření sdílené kulturně zprostředkované paměti: