Twitter | Search | |
Fakulta humanitních studií UK
Oficiální Twitter účet Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
2,105
Tweets
26
Following
300
Followers
Tweets
Fakulta humanitních studií UK 41m
Blanka Soukupová: Každá společnost po historické změně prochází třemi fázemi. První je idealistická, potom přichází frustrace, že se to nedaří, a pak se dostáváme do třetí fáze, demoralizace. Tohle se dělo po vzniku republiky před sto lety i dnes.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
Radio Wave Jun 17
Hergot! S Františkem Kalendou: Jak katolík držel ramadán v Maroku
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 15
Jak učit základy společenských věd, filosofie, humanitních a historických oborů na gymnáziích a středních školách? pořádá letní školu pro učitele s cílem zahájit vzájemnou diskuzi ohledně přípravy studentů na vysokoškolské studium:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 15
Zveme na cyklus přednášek a workshopů o mezikulturní psychologii, vedený Athou Chasiotisem z Univerzity v Tilburgu. Kurzy se konají v sídle fakulty v Jinonicích a proběhnou od 19. do 27. června. :
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 13
Zveme na pravidelný podvečerní seminář Společnosti pro filosofickou antropologii, který se uskuteční 19. června v Pražském kreativním centru. Vystoupí Mgr. Martin Vrabec, Ph.D., který bude hovořit o Schellingovi:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 13
Přinášíme Vám nový díl Hovorů s absolventy. Tentokrát s redaktorem a spisovatelem Františkem Kalendou:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 12
Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie FHS UK a Filosofický ústav AV ČR srdečně zvou na mezinárodní konferenci „The World and the Real“, která se uskuteční od 12. do 14. června v Akademickém konferenčním centru:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jun 12
V nakladatelství Slon nedávno vyšla publikace s názvem „Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus“. Kniha je kolektivní monografií napsanou členy výzkumného týmu, který působil na pracovišti Historické sociologie při FHS UK:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 30
Přinášíme Vám nový díl Hovorů s absolventy. Tentokrát s vedoucím Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací rektorátu Univerzity Karlovy Vojtěchem Tomáškem:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 29
FHS UK zve na konferenci The Wording of Thoughts: Philosophy from the Standpoint of its Manuscripts and Archives, kterou pořádá společně s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách ve dnech 7. - 9. června ve Francouzském institutu v Praze:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 29
Miloš Havelka: Výzkumy náboženství tak, jak se provádějí, nejsou validní v tom smyslu, že netematizují skutečný problém víry, ale jenom zjišťují, že lidé opouštějí stabilizované křesťanské konfese a přecházejí do nejrůznějších oblastí přitakávání iracionálnu.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 28
Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie FHS UK a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR srdečně zvou na mezinárodní konferenci „Philosophie und Literatur“, která se uskuteční ve dnech 15. a 16. června:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 25
Katedra elektronické kultury a sémiotiky při FHS UK společně s Filosofickým ústavem AV ČR zvou na mezinárodní konferenci „Central European Pragmatist Forum: Conversations Across Borders“, která proběhne 4.- 8. června v sídle Filosofického ústavu AV ČR:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 25
Blanka Soukupová: Konstrukce nepřítele vždycky funguje stejně: ti, kteří útočí na jinou skupinu, se tváří, že neútočí, ale brání určité hodnoty. Ty hodnoty musejí být vždycky velmi vysoké, abstraktní a ušlechtilé.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 24
Fakulta humanitních studií UK a Galerie umění Karlovy Vary srdečně zvou na výstavu Aleše Svobody s názvem „Program art“, která probíhá v Karlových Varech v Interaktivní galerii Becherovy vily:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 22
Přinášíme Vám nový díl Hovorů s absolventy. Tentokrát s koordinátorkou spolupráce se spolky a občanskými aktivisty v Kladně Gabrielou Havlůjovou:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 21
Vyšla nová kniha Libora Prudkého "Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK", která shrnuje výsledky dlouhodobého longitudinálního kvantitativního výzkumu hodnotových struktur studentů přicházejících do 1. ročníku bakalářského studia:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 21
Rozhovor s Blankou Soukupovou: Konstrukce nepřítele vždycky funguje stejně:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 17
Srdečně zveme na mezioborové diskusní setkání „Republika universitě – Universita republice“, které proběhne ve dnech 22. – 23. května v sídle fakulty v Jinonicích k příležitosti stého výročí vzniku Československa:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK May 11
Zveme na přednášku a komentovanou vycházku dr. Václava Hájka s názvem „O řece, stokách a potocích“, která proběhne ve středu 16. května v rámci projektu „Místoprostorové středy“:
Reply Retweet Like