Twitter | Search | |
Fakulta humanitních studií UK
Oficiální profil Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
2,221
Tweets
29
Following
380
Followers
Tweets
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Společnost pro filosofickou antropologii zve na přednášku Ondřeje Váši „Druhá šance pro Lajku. Vzkříšení a přírodní teologie v kontextu současné astronautiky“, která se koná 26. března od 18:30 v Pražském kreativním centru. ▶️ (Foto: Shutterstock)
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Pracoviště oboru Historická sociologie srdečně zve na workshop „Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu“, který se uskuteční 26. března 2019 od 17:00. Diskutovat budou doc. Jiří Šubrt a dr. Alena Marková. ▶️ 
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny srdečně zve na přednášku Tomáše Sniegoně, Ph.D., s názvem „Vzpomínky šéfa KGB jako zdroj historie komunismu a studené války“, která se uskuteční v úterý 26. 3. v 15:30 hod. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
srdečně zve na přednášku Conrada Fishera a Clinta Bird Hata „Šajani v 21. století - stýkání i potýkání z první ruky“, která se uskuteční 24. března 2019 od 14:00. Oba přednášející jsou příslušníci severoamerického národa Severních Šajenů. ▶️ 
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
FF_UK Mar 19
Pro své studenty a čerstvé absolventy pořádá UK 17. dubna od 10 do 17 hodin v Karolinu akci Kariérní den. Vyzkoušejte si přijímací pohovor nanečisto, prověřte svou úroveň angličtiny, zkuste sebeprezentaci na kameru a zjistěte, co je to vlastně koučování.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 15
V současné době jsou na vyhlášeny volby kandidáta na pozici děkana pro období 2019—2023. Návrhy lze podávat do 26. 3. 2019 včetně. Veřejné představení kandidátů proběhne 11. 4. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK 25. 4.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 14
Na vyšla kniha "Národy – města – lidé - slavnosti" (Blanka Soukupová, Róza Godula-Weclawowicz, Grazyna Ewa Karpińska a kol.), jejíž hlavním tématem jsou svátky, chápané nejen jako vybočení z každodennosti, ale i jako politikum par exelence. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 13
zve na přednášku prof. Jamese Krapfla z McGill University (Kanada) „Local Histories of the Prague Spring and Its Aftermath“, která se uskuteční 19. března 2019 v 17:00. ▶️ (foto: Ľuboš Pilc, Pravda)
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 13
Co má společného doba post-faktická a postmoderní filosofie? A v čem může být disidentské pojetí pravdy a života v pravdě dnes aktuální? Nad těmito otázkami se bude zamýšlet Marci Shore z Yale University na své přednášce na dne 19. 3. od 9:30. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 12
Na je do 31. 3. 2019 otevřeno podávání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Novinou jsou letos programy Dějiny moderní evropské kultury, Elektronická kultura a sémiotika a Filosofie v kontextu humanitních věd. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
FSV UK Mar 7
V prodeji je dotisk knihy "Mikrofon je naše bomba – Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku" autorů Jana Charváta z Institutu politologických studií FSV UK a Boba Kuříka z . 🎤=💣>>
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 8
se letos připojuje k vyjádření podpory a solidarity Tibeťanům prostřednictvím mezinárodní kampaně , která proběhne v neděli 10. března.✌️▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 5
Již 6. března začíná 21. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech , jehož odborným partnerem letos vystupuje . Tématem letošního ročníku s názvem „Bezpečná blízkost“ je identita a její různé podoby v 21. st.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 1
Vydavatelství Zlatý řez právě vydalo monografii Jiřího Tourka () „Myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a jeho kritická teorie architektury“, která přibližuje myšlení tohoto architekta a teorii architektury posledních pěti desetiletí:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Feb 28
Vyšla nová publikace „Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989“ od editorů doc. Pavla Mückeho a dr. Lenky Krátké z oboru Orální historie – soudobé dějiny .
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Feb 27
Přinášíme vám rozhovor s absolventem a kulturním developerem Matějem Velkem ▶️ . Matěj v roce 2013 založil kulturní centrum Nákladové nádraží Žižkov, které tři roky společně se svým týmem řídil. V současné době se svým týmem spravuje Kasárna Karlín.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Feb 20
Přečtěte si rozhovor s Irenou Řehořovou o její nové knize "Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě". Hlavním tématem této publikace je role fikčních filmů v utváření sdílené kulturně zprostředkované paměti:
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jan 17
🆕Přečtěte si nový rozhovor s doktorkou Selmou Muhič Dizdarevič, která se odborně zabývá občanskou společností, teorií multikulturalismu, sociálním vyloučením a imigrační a integrační politikou: Čím je společnost vyspělejší, tím je přitažlivější ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Jan 15
V nakladatelství De Gruyter nedávno vyšla nová kniha s názvem „Mitteleuropa Denken: Intellektuelle, Identitäten Und Ideen: Der Kulturraum Mitteleuropa Im 20. Und 21. Jahrhundert“ (Walter Pape, Jiří Šubrt, eds.), na které se podíleli akademici z :
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
Univerzita Karlova Jan 11
16. 1. si připomeneme 50 let od sebeobětování Jana Palacha. Program začne odhalením pamětní desky tam, kde stála rakev Jana Palacha. Vystavíme stuhy z věnců, kondolenční knihy, dopisy psané Palachovi do nemocnice, vzkazy, které lidé nosili na jeho hrob.
Reply Retweet Like