FEDAC-Vic 26 Apr 18
Prenem consciència de la porqueria que generem visitant la depuradora. Quedem parats! 🔝