EscolaReinaElisenda Nov 16
Compartim un estudi sobre els nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona l'any 2018 l’ (705) i l’ (714) entre les escoles menys contaminades, més sanes!