Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia Nov 16
Recomanació que us traslladem: comprendre i pensar la fotografia en clau d'experiència i responsabilitat, així entén aquesta disciplina l'autora Ariella Azoulay, que mostra a la fins el 14 de gener.