C. Emin Koçer Jul 1
olan "ALLAH" ve diye öğretilen "Muhammed"ten bişey işiten var mı? -20-21 ! Elleh kıyamet gününde diyecek: iki ortağım(Allah muhamed) Nerde.? Yoklar! Çünkü onlar, samiri/Dinbazlar tarafından Elleh/Musa/ŞabanGül'den önce acele ittihaz edilmiş iki cesed.