Twitter | Search | |
Environment.gov.mv
Official twitter account of the Ministry of Environment, Republic of Maldives.
5,135
Tweets
229
Following
15,939
Followers
Tweets
Environment.gov.mv 12h
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 18
ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި ތިނަދޫގެ އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 17
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 17
Minister meets with T.En regarding waste management in Thilafushi island.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 17
has restarted the inspection of resort power systems.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
People's Majlis Jul 17
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާ، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 17
Assistant Statistical Officer of the Ministry, Mr. Ahmed Raoof giving information on Renewable Energy to the students of Hiriyaa school.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 16
Minister giving keynote address at the International Conference on Social Research & Innovation organized by
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 16
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
WHO South-East Asia Jul 15
Replying to @WHO @WHOMaldives and 14 others
Our objective is to have the cleanest and healthiest air quality in the world", said , Minister of Environment, Government of the Republic of Maldives 🇲🇻, during the launch of the Campaign
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
Maldives Meteorology Jul 16
issued for the area between Haa Alif atoll and Vaavu atoll.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
Climate & Clean Air Jul 16
The Maldives 🇲🇻 is the latest country to commit to achieving clean and healthy air for its citizens, launching its campaign and Action Plan on air pollutants today!
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 16
Test operation of Solar Diesel hybrid power plant with 60kWp solar PV and 70kWh battery installed under in N. Kudafari started today.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
Ministry of Health Jul 16
HEVP , SEA Regional Director, Min of Health, Min of Environment and Energy and WHO Country Representative signed the pledge for the commitment of by Government of Maldives to achieve targets set in agenda for SDG3
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
WHO South-East Asia Jul 15
🇲🇻 launches Campaign with Ministries of Health and Environment, and coming together to address .
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 16
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
HPA Maldives Jul 15
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 15
His Excellency Vice President of Maldives and Dr. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director officially launched the campaign.
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv Jul 15
“I take this opportunity to call upon others to join us in this effort and make your own contributions. My ministry remains committed to working with all stakeholders to ensure that environmental health risks are adequately & proactively addressed”- Minister
Reply Retweet Like
Environment.gov.mv retweeted
HPA Maldives Jul 15
“Without water you can’t live. Similarly, without breathing you can’t live. You are what you are breathing in, if you breath dust, soon you will become dust”- Minister of Environment, Dr Hussain Rasheed Hassan
Reply Retweet Like