En bici x Barcelona Jul 8
Recordeu que la vostra ha de dur obligatòriament timbre i quan es fa fosc llum blanca davant i vermella darrera.