Twitter | Search | |
Emyr Lewis
Cyfraith a barddoni - Law and poetry
249
Tweets
552
Following
449
Followers
Tweets
Emyr Lewis 10h
Replying to @SionedWebb @eisteddfod
Wel cei wrth gwrs. Diolch am ofyn.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis 11h
Replying to @Gwyn_Dr @LlionJ and 2 others
Reply Retweet Like
Emyr Lewis 13h
Replying to @diferionDFE
Diolch am rannu. Diddorol dros ben.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis 15h
Replying to @llawysgrifau @LLGCymru
Mae ‘emerigaul’ yn rhywfaint o give-away hyd yn oed i’r lleygwr.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Llawysgrifau Cymru 15h
Yr ateb? 1976! Dyma 'Pymhet Geing e Mabynogi', ffugiad llenyddol gan D. Tecwyn Lloyd, sef 'Ystorya yr enuauc Ivor ap Eduart ap Ieuan or Ffrid Voel ym Mhenllin'. Mae'r llawysgrif, sydd ar femrwn, ymysg ei bapurau yn . Mwy am Tecwyn Lloyd yma:
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 16
It was a (not entirely serious) answer to the ‘what if he refuses’ question. Pre-empt that by saying (eg) in default of PM doing ABC within Y days of commencement, X is authorised to do ABC. So not in tandem simply a device to ensure the executive does what Parliament has decreed
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 16
I had understood the discussion to be about what to put in legislation faced with the possiblity that the PM would not comply with that legislation.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 16
If the executive refuses to comply with the directions of the legislature, why should the legislature not be able to vest executive power in someone who will comply? It needn’t be the Speaker if that’s too salty. Seems better than locking the PM in the Tower until he complies.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Dr Edward Thomas Jones Aug 16
This insight sets out the Government’s plans to continue to pay after exit day and the legal measures to enable this to happen.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Laura Karadog Aug 15
Digalon clywed ar na dim ond 300 o ddisgyblion Cymru eisteddodd lefel A Ffrangeg eleni. A gwaeth byth, 77 di gwneud Almaeneg. Mae ieithoedd yn caniatau i ni greu pontydd tra’n dathlu gwahaniaeth ar yr un pryd. Sgiliau mor hanfodol yn y byd sydd ohoni.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 15
Or legislate to empower (and require) the Speaker to do it. That would be consistent with a sovereign Parliament taking back control.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Wilson McLeod Aug 15
Hawai'i Supreme Court finds access to immersion education in Hawai'ian is constitutionally guaranteed
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Cerys Anna Bowen Aug 14
A lesson for us who use Welsh language in our comms. It doesn’t have to be and sometimes shouldn’t be a direct translation of the English. Employing bilingual staff might help this. Or sending staff on Welsh lessons to at least appreciate and understand the importance. Da 👌
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Esyllt Aug 15
Lock-in 24 awr mewn neuadd bentref gyda llwyth o artistiaid o bob rhan o Gymru yn creu unrhyw ddeunydd creadigol - dewch i weld y canlyniade...!
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Lloyd Roderick Aug 15
Da iawn. Ble'n berthnasol, dyfarniadau achosion bellach ar gael yn y Gymraeg ar Westlaw.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis retweeted
Y Stamp Aug 14
Edrych ymlaen i ddathlu rhifyn diweddara y Stamp yn Felindre wythnos i ddydd Sadwrn. Os yda chi yn yr ardal, dewch yn llu!
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 14
Replying to @CBrydyddmawr
Mae hynny hefyd yn ddehongliad rhesymol. Yn bersonol dwi’n ffafrio’r llall. Gwraidd y broblem yw odrwydd y syniad o ‘ymgorffori’ enw. I mi mae’n arwyddo parhad nid diddymdra. Dyma hefyd mae’r Orsedd wedi ei awgrymu oedd y bwriad (er nad yw hynny efallai’n ystyriaeth gyfreithiol).
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 13
Replying to @caffiffortisimo
Ar fater Gorsedd Cymru fel enghraifft o arallu, ie, ond fel arall na (anghytuno hynny yw, nid rhyddid barn!)
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 13
Replying to @caffiffortisimo
Na, roeddet yn eglur. Dwi jest ddim yn gweld gosod ‘Cymru’ yn lle ‘y Beirdd’ yn enghraifft o’r math yma o beth. Mae’n debycach i ‘tîm pêl-droed Cymru’ neu yn wir ‘Eisteddfod Genedlaethol Cymru’. Anodd gen i weld hynny fel arallu.
Reply Retweet Like
Emyr Lewis Aug 13
Replying to @caffiffortisimo
Gwelaf hyn yn fwy fel perchnogi nac arallu, ond rhydd i bawb ei farn ac ati.
Reply Retweet Like