Eirene Ramos 30 Sep 13
El teatre no es fa per lloar la vida, si no per canviar-la! Vittorio Gassman gran :)