EinCymraeg Mar 26
Dyn a thipyn o'r sychwr gwair yn perthyn iddo! Dywediad da o Geredigion am rywun hunan bwysig, hoff o glywed ei lais ei hun, yn llawn gwynt (= sychwr gwair!)