Εθνικός Κήρυξ Feb 11
Υπερψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή, η δωρεά του για το νέο