Eva Havlova 30 Aug 15
Det är invandrarna som ska rätta in sig i ledet och ta seden dit de kommer...som vi får göra i deras länder.