Dyfodol i'r Iaith May 25
nawr yn annerch. i gyrraedd y miliwn o siaradwyr a chael miliwn o ddefnyddwyr.