Dyfodol i'r Iaith May 25
Yn ail yn ol - deddf addysg newydd i dicrhau cyfle i bob plentyn gael y cyfle i addysg. hefyd normaleiddio'r Gymraeg yn ein cyrff cyhoeddus chefnogaeth i staff a buddsoddi i fedru cael y sgiliau yn y Gymraeg.