Twitter | Search | |
Dyfodol i'r Iaith
Llais i'r Iaith
877
Tweets
717
Following
3,776
Followers
Tweets
Dyfodol i'r Iaith Jul 16
Rhaglen llawn-dop o ddigwyddiadau Dyfodol wedi’i threfnu ar gyfer yr Eisteddfod. Gobeithio cael eich cwmni yn Llanrwst!
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 28
Diolch i bawb a gyfrannodd at ac a fynychodd ein cyfarfod cyhoeddus yn Yr Egin dydd Sadwrn. Sut i gyrraedd y miliwn - trafodaeth hollbwysig!
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith retweeted
Llinos Jones May 26
Wedi wir mwynhau gwrando ar y drafodaeth bora ddoe yn A mae agen lot lot mwy o pobol fel Bev! 💪🏼 ⭐️Diolch.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 26
Addasiad o araith Cynog Dafis yn ein cyfarfod yn bore ddoe. Article adapted from Cynog Dafis speech at our public meeting in Carmarthen yesterday morning as part of a panel discussion also addressed Welsh-Language Minister Eluned Morgan and Plaid Cymru leader Adam Price.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
mae'r trafod answyddogol yn parhau! Cyfarfod blynyddol fydd nesa.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Llawer o sylwadau a chwestiynau diddorol a phwysig iawn o'r llawr - rhy niferus i'w nodi i gyd yma. Bydd adroddiad llawn ar ein gwefan wythnos nesaf - .
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
mae angen y twf dros Gymru gyfan. wedi bod yn edrych ar sut allwn ymateb i'r sefyllfa o golli siaradwyr Cymraeg ar ol 16 oed.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Cynog - ni'n cytuno bod angen ryw fath o gorff ond ai o fewn neu tu fas y llywodraeth. Beth yw terfyn gwaith y comisiynydd? byddai well cael y cyfrifoldeb gyda corff arall am hybu.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
ddim o blaid creu corff allanol/trydydd corff yn creu mwy o ddryswch ond yn dymuno datblygu ryw fath o asiantaeth o fewn y llywodraeth a bydd sylwadau a sylwadau o gyfarfod y bore ma o gymorth i fwydo mewn i hyn.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
mae cynlluniau ym maes technoleg iaith a defnydd o'r Gymraeg yn y teulu. bwysig i wreiddio'r gwaith mewn cynllunio ieithyddol.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Mae cynllun pendant nawr ym maes addysg Gymraeg yn ol
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
angen parhau gyda'r sylfaen deddfwriaethol a rheoleiddio i siaradwyr Cymraeg ond rhaid rhoi cymorth ymarferol i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
nawr yn annerch. i gyrraedd y miliwn o siaradwyr a chael miliwn o ddefnyddwyr.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
gwagle dal yno a dim endid gyda ni ar hyn o bryd i wneud y gwaith cynllunio a tim o feddylwyr a gweithredwyr i wneud y gwaith. byddai yn mynd i'r afael a hyn yn y 100 diwrnod cynta mewn llywodraeth.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
yn dweud y collwyd cyfle yn y bil iaith i greu corff hybu/asiantaeth.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Mae'r Gymraeg ar goll o fewn y weinyddiaeth sifil a gweision sifil yn dueddol o fod yn anhysbys. Yn Iwerddon a Chatalonia mae gweision sifil yn fwy amlwg ag yn sgwennu erthyglau yn y papurau newydd.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Yn ail yn ol - deddf addysg newydd i dicrhau cyfle i bob plentyn gael y cyfle i addysg. hefyd normaleiddio'r Gymraeg yn ein cyrff cyhoeddus chefnogaeth i staff a buddsoddi i fedru cael y sgiliau yn y Gymraeg.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
Creu cynllun e.e. creu 'eco' dreth a chreu pegynnau twf yn yr ardaloedd gorllewinol a chreu cyfleoedd fel sy yng Nghaerdydd i bobl ifanc yn yr ardaloedd mwy gwledig yn y gorllewin. Strategaeth arbennig ar gyfer y gorllewin.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
nod o greu Cymru ddwyieithog a sut i neud - tri blaenoriaeth. Yn gynta - angen cynllun i gadw'r Gymraeg yn yr ardaloedd ble mae hi gryfaf. Cynllun Arfor yn ymateb i rai o'r heriau hyn.
Reply Retweet Like
Dyfodol i'r Iaith May 25
nawr yn ymateb.
Reply Retweet Like