economy for dummies® 18 Mar 19
“Special Drawing Rights” ‘ın kısaltması olan SDR'ın Türkçesi Özel Çekme Haklarıdır. %41,73, % 30,93, %10,92, %8,33 ve İngiliz %8,09’luk paya sahiptir. Bugün itibari ile 1 SDR, 7,61 TL'dir.