هادی یزدانی 30 Sep 18
دیروز اگه به چشم خودم ندیده بودم باور نمی‌کردم. طرف اومده بود توی فروشگاه و دو تا کارتن پودر شوینده‌ی دستی می‌خواست ببره. یعنی اگه تا یکسال همه‌شون توی خونه با دست لباس می‌شستن اینا تموم نمی‌شد. نهایتاً شش تاشو بهش دادن. کی قراره جز خودمون به خودمون رحم کنه؟!