Kim Donghan Portugal Jan 14
βž–From Weekly Idol's Twitter βž– β€’ Translation β€’ πŸ‡°πŸ‡· β€’ πŸ‡ΊπŸ‡Έ β€’ πŸ‡΅πŸ‡Ή β€’ [10.01.2020]