dnes.bg Apr 20
Икономическите щети от Втората световна война и окупацията и до днес са обект на много спорове