dnes.bg Apr 20
Не само номиналните доходи, но и реалните растат с добър темп