dnes.bg Apr 20
Казаците се заселват на брега на Варненското езеро през 1905 година