dnes.bg Apr 20
2491 медици продължават да работят, въпреки че са навършили годините за пенсия.