💣💣Δικεφα_Λiτσα 💣💣 Jun 3
•Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13% •Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 13% •Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στο φυσικό αέριο από 13% στο 6%