Diego Calvo Jan 22
Prometeron o estatuto para as electrointensivas en campaña electoral e mentiron. Enganaron para levar votos. Os socialistas seguen a maltratar a . Hoxe acompañamos aos traballadores nas súas demandas ante o Goberno.