Die Afrikaner Projek Sep 18
Vat ‘n gemeenskap van Nederlanders, daardie tipe wat hulself vir 50 jaar lank verdedig het teen die magte van Spanje, toè die sterkste mag in die wêreld. Vervleg met hulle ‘n stam van daardie onbuigbare Franse Hugenote  wat hulle huise, rykdom en land verewig verlaat het.