Dennis Datu Jan 20
Nanghihina at gutom na gutom ang mga baka nang dumating sa San Nicloas, Batanhas matapos na masagip ng mga may-ari nito sa Volcano Island