Demetrius Mar 19
Replying to @Edenftbl @iMiaSanMia
You really comparing Liverpool to Everton?