DelfiEE Sep 12
Esialgsetel andmetel kõlas ühes Narva korteris kaks lasku ning toimus kähmlus.