De Goede Zaak 24 Sep 18
Weer dreigen 3 kinderen uitgezet te worden. Omdat er nog steeds geen oplossing is voor 400 gewortelde kinderen moeten we lawaai maken voor Hayarpi, Warduhi & Seyran. Mail en vraag hem: zet ze niet uit en FIX HET !