Debat Constituent Oct 12
Continua , doctor per la Universitat de , CREI senior researcher i professor de la i GSE.