Takar Dada Apr 10
Ek baar phir pema sarkar. Jai pema sarkar