DODDAPPAGOUDA PATIL Feb 16
ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅವರು & ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜೋತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.