DODDAPPAGOUDA PATIL Feb 16
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.