Twitter | Search | |
Com|Dyfed-Powys
Swyddfa eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu etholedig. The office of your elected Police and Crime Commissioner.
10,051
Tweets
2,970
Following
3,571
Followers
Tweets
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Thank you to everyone who came to our Public Meeting in tonight and for an open and honest discussion. Remember that is your voice on Police and Crime issues - it's important that we hear from you 👍
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Diolch i bawb am ddod i'n Cyfarfod Cyhoeddus heno yng Nghaerfyrddin ac am drafodaethau gonest ac agored. Cofiwch mai yw eich llais ar faterion sy'n ymwneud â Heddlua a Throseddu - mae'n bwysig ein bod yn clywed gennych 👍
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Cwestiynau pwysig yn cael eu holi gan y gynulleidfa yn Neuadd San Pedr. Trafodaethau ar gyffuriau, CCTV, parcio, iechyd meddwl a'r rhif 101 Pertinent questions being asked by the audience at St Peter’s Hall. Topics so far including drugs, parking, mental health and 101 response
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Trafodaethau diddorol ar fuddsoddiad yn y Camerâu Cylch Cyfyng sydd newydd gael eu gosod yn y dref Interesting discussions on the Commissioner's recent investment in CCTV in
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Cwestiynau hyd yn hyn: beth mae'r heddlu'n gwneud i ddelio â chyffuriau yn yr ardal
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Diolch, thank you for your message. I’m sure we can arrange a visit on one of the Commissioner’s Community Engagement Days. Please email your contact details to opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk & we will get in touch to discuss.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Replying to @DPOPCC
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Y Prif Gwnstabl yn trafod pwysigrwydd Strategaeth Troseddu Gwledig i Heddlu Dyfed-Powys. Chief Constable discussing the importance of a Rural Crime Strategy for Dyfed-Powys Police. More info/mwy:
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn egluro ei rôl fel pont rhwng y gymuned a'r heddlu Police & Crime Commissioner explaining his role as being a bridge between the community and the police
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Sep 18
Ni’n barod ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd San Pedr, . We’re ready for the public meeting at St Peters Civic Hall,
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
We’re ready to welcome local residents to St Peter’s Civic Hall, Carmarthen for tonight’s public meeting with the Commissioner & Chief Constable . Head over by 7pm to share your views on local Police and Crime issues.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Yn barod i groesawu pobl leol i Neuadd San Pedr, Caerfyrddin heno - Cyfarfod Cyhoeddus gyda’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl . Cyfle i chi gael dweud eich dweud ar faterion heddlu/troseddu. Croeso mawr i bawb - ymunwch â ni am 7 o’r gloch.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
Just a reminder - and will be at St Peter’s Civic Hall, Carmarthen tonight from 7pm. Come for a cuppa and an open discussion on policing services in your area
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 18
I’ch atgoffa - bydd a yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin heno am 7 o'r gloch. Dewch am baned ac am drafodaeth agored ynglŷn â gwasanaethau’r heddlu yn eich ardal chi
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 17
Diolch am drefnu Diwrnod Agored gwych. Diolch arbennig i PC Steve Morris ac am yr holl waith 👍 Thank you for organising a fantastic Open Day - especially to PC Steve Morris, +
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Public Health Wales Sep 14
Last year we had talking about and breaking the generational cycles of crime and ill health - we've done a lot of work since but what's vital is cross-sector working. Voices and input from all sectors will be vital at
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 16
Sgwrsio â gan rannu'r newyddion cyffrous am ei Fforwm Ieuenctid newydd. Diddordeb? Cadwch lygad ar ein gwefan. The Commissioner talking to Tommo of , unveiling plans for his new Youth Forum. Keep an eye on our website for more info.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
DDAS Sep 16
Here open day and has been a huge success with our outreach team seeing over 300 people today! Lots of discussions around alcohol awareness and substance misuse issues. Diolch all!
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 16
Great to have the company of some of our Commissioned Services today 's Open Day. Head over to speak to Goleudy, and to hear how they help the vulnerable in your area.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Sep 16
Gwych cael cwmni rhai o'n gwasanaethau a gomisiynwyd heddiw yn niwrnod agored . Galwch draw i siarad â a Goleudy ar sut y gallan nhw helpu'r rhai sy'n agored i niwed.
Reply Retweet Like