Twitter | Search | |
Com|Dyfed-Powys
Swyddfa eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu etholedig. The office of your elected Police and Crime Commissioner.
10,434
Tweets
2,976
Following
3,667
Followers
Tweets
Com|Dyfed-Powys Mar 22
Y Comisiynydd yn agor digwyddiad chwaraeon a chyfiawnder ieuenctid . Trafodaethau difyr i ddilyn ar ddefnyddio a gweithgaredd corfforol fel llwybr atgyfeirio i bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 22
PCC opens sport and youth justice event. Interesting discussions ahead on how agencies across Dyfed-Powys can work together to use and physical activity as a referral route for young people at risk of offending
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 19
Today is meeting 's Cyber Resilience Bus as it makes its way around Wales during the month of March. Today the bus stops in Carmarthen to promote how the public can take simple steps to stay safe online.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 19
Heddiw mae yn cyfarfod â taith fws sydd yn teithio ledled Cymru ym mis Mawrth i hyrwyddo Seibergadernid. Mae'r bws yn aros yng Nghaerfyrddin heddiw i hyrwyddo camau syml gall y cyhoedd gymryd i fod yn ddiogel ar-lein.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 18
is pleased to announce the Installation of seven new hi-tech CCTV in Newtown has started this week. For full press release please follow this link:
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 18
yn falch o gyhoeddi bod y gwaith o osod saith camerâu TCC uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon. Am ddatganiad i'r wasg lawn, dilynwch y ddolen hon:
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
DPSchoolBeat 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mar 18
PC Courtney delivered a very important assembly this morning on Internet Safety
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 18
Fel ymddiriedolwr gydag mae yn cefnogi Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant. As a trustee of , supports National Child Sexual Exploitation Awareness Day.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 18
Today on National Child Sexual Exploitation Awareness Day, the Commissioner would like to raise awareness of the issues surrounding CSE, encouraging everyone to think, spot and speak out against child abuse.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Mar 18
Heddiw ar ddiwrnod Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE), hoffai'r Comisiynydd godi ymwybyddiaeth o'r pryderon ynghylch CSE gan annog pawb i feddwl, sylwi a siarad yn erbyn cam-drin plant.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
T/Deputy Chief Constable Richard Lewis Mar 18
Voting closes on the 24th so get your votes in for the Award!
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Mar 16
Great work- modern day slavery comes in many different forms.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Tarian ROCU Mar 15
Pleser oedd cael cwmni yn Aberystwyth heddiw fel rhan o'm taith bws seiber ddiogelwch Cymru. Braf hefyd oedd cyfarfod y trigolion lleol er mwyn rhannu gwybodaeth ynglŷn â materion seibir ddiogelwch.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Mar 15
led those in attendance at tonight’s Pembrokeshire Awards in a minute silence to reflect on such sad news from New Zealand.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Mar 15
Diolch am eich gwaith 👍🏻
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Tarian ROCU Mar 15
It was great to have 's company in Aberystwyth today, as part of our cyber safety tour of Wales. It was a pleasure to meet the residents of Aberystwyth and to share information about Cyber Safety.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Mar 15
Pleased to attend the Pembrokeshire Annual Awards tonight in Tenby. Thanks for the invitation 👍🏻
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Lisa Crawshaw Mar 18
National CSE day. See something say something.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
EMBRACE CVOC Mar 18
On National Child Sexual Exploitation Day, here’s a message of hope from a survivor of childhood sexual abuse to other victims. You can watch Rhys’ full story at
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Mar 15
Humbled to award the Partnership Award at the Pembrokeshire Awards tonight. Such a great charity at work in Wales - thank you for your work.
Reply Retweet Like