Twitter | Search | |
Com|Dyfed-Powys
Swyddfa eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu etholedig. The office of your elected Police and Crime Commissioner.
9,913
Tweets
2,938
Following
3,516
Followers
Tweets
Com|Dyfed-Powys retweeted
West Yorks PCC Jun 20
An interesting read from from their lastest blog, celebrating the role of ICVs and the essential role they play in promoting a fair and dignified detention process for our communities.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
ICVA Jun 19
We've all been watching - how many of you have been impressed by the sergeants and staff looking after the detainees? Our latest blog celebrates fair and dignified detention and the role on ICVs within it:
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 14
Yn dilyn 500 trosedd ar ffermydd yn 2016/17, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei hymrwymiad i gadw cymunedau gwledig yn ddiogel drwy'r Strategaeth Troseddau Gwledig.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
PCNPA Summer Rangers / Parcmyn Hâf APCAP Jun 13
This summer, visitors and locals out and about in north and south have two new mobile information centres in the form of two new National Park Summer Rangers. Keep an eye out for us- Ewan Rees (in the north) & Guto Harries (in the south). Feel free to get in touch!
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Chaucer Digital Jun 13
National Policing Technology Roadshow being opened by Police Crime Commissioner Dafydd Llewelyn
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Dafydd Llywelyn Jun 13
Pleased to provide the welcome and open the Digital Policing Roadshow at Police HQ in Carmarthen today. Croeso
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 13
extends a warm welcome to the 'best Headquarters in Wales’ as he opens the conf with and . A busy day ahead, & a great opportunity to learn how we can work together to improve digital/tech processes
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 13
yn ymestyn croeso cynnes i 'Bencadlys gorau Cymru' wrth iddo agor cynhadledd gyda a . Diwrnod prysur o'm blaenau, a chyfle gwych i ddysgu sut allwn weithio'n gyda'n gilydd i wella prosesau digidol
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 12
Rydym yn falch o groesawu ein tîm troseddau gwledig cyntaf: SCCH Caryl Griffiths a Chwnstabl Esther Davies, a fydd yn gofalu am ardal Ceredigion. Mae’r ddwy’n siaradwyr Cymraeg rhugl ac yn dod o gefndir amaethyddol.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 12
We are proud to welcome our first rural crime team: PCSO Caryl Griffiths and PC Esther Davies, who will cover Ceredigion. They are both fluent Welsh speakers and have backgrounds in the farming community.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 12
Chwilio am gyllid ychwanegol? Gall grwpiau/elusennau o fewn ardal Dyfed-Powys wneud cais am uchafswm o £1000. Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â phobl sy'n 25 mlwydd oed, cefnogi amcanion yr elusen a Chynllun Heddlu a Throseddu. Gweler
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 12
Chwilio am gyllid ychwanegol? Gall grwpiau/elusennau o fewn ardal Dyfed-Powys wneud cais am uchafswm o £1000. Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â phobl sy'n 25 mlwydd oed ac sy'n gorfod cefnogi amcanion yr elusen a Cynllun Heddlu a Throseddu. Gweler
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 12
Looking for additional funding? Groups / charities within the Dyfed-Powys area can apply for a maximum of £1000. Projects must be linked to people aged 25 years & under and must support the charity's objectives & the Police and Crime Plan. See
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Jun 8
👏🏼 I Jessica Williams, Rheolwraig Cyllid Allanol, sy’n cynrychioli Tîm Cymru heddiw! Pob lwc wrth bawb yn dîm
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Ras yr Iaith Jun 6
Ein diolchiadau am nawdd caredig oddi wrth Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys a diolch am ddod draw i stondin y i ddweud helo wythnos diwethaf! DIOLCH!
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
S/CO Cairn Newton-Evans Jun 6
What an amazing event this evening attended by such a large cross section of from across and . Celebrating the contribution of all volunteers from Special Constables, Chaplains, PSV’s, Cadets and so many more in our 50th year.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 7
We are at scene of an rtc just off Crosshands Roundabout on Llandeilo Road nr to the entrance of the new industrial park. The road is currently CLOSED and will be for some time. Diversions are being set up. Avoid the area please.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 6
Mandy Walker - ‘Ymwelwr Annibynnol â’r Ddalfa’ yn siarad am ei hamser yn Llundain yn 1981 - cyfnod wnaeth newid plismona ym Mhrydain. Gaeth terfysg Brixton effaith mawr ar blismona a Mandy. Mae hi nawr yn gwasanaethu yn wirfoddol yn rôl daeth or newidiadau ar ôl y terfysgoedd.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 6
Mandy Walker - Independent Custody Visitor, talking about her time in London in 1981, a time that changed UK policing for ever. The Brixton riots had a big impact on both policing and Mandy - She now volunteers time in a vital role that emerged post ‘81.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
HeddluDPPolice Jun 6
Yn cau'r noson mae neges dros fideo o : “Edrychaf ymlaen at y flwyddyn i ddod a phopeth wnawn ni cyflawni gyda’i gilydd. Diolch!”
Reply Retweet Like