Twitter | Search | |
Com|Dyfed-Powys
Swyddfa eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu etholedig. The office of your elected Police and Crime Commissioner.
10,216
Tweets
2,976
Following
3,617
Followers
Tweets
Com|Dyfed-Powys retweeted
Penparcau Youth 8h
Fantasic to be included in Dyfed-Powys Youth Forum. Our ambassadors are Kimmi and Elin, representing Penparcau and the surrounding area! 👍🏻
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys retweeted
Llinos Jones 10h
Pleser mawr oedd cael bod yn rhan o agor y Fforwm Ieuenctid cyntaf yn heno! Gwych oedd gweld yr ifanc yn cael y cyfle. A cyfle gwych i ddangos gwaith creadigol pobol ifanc ⭐️ wedi wir mwynhau cydweithio.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 11h
and during the launch of the Youth Forum, following the screening of the film they produced together following funding from
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 11h
a yn ystod lawnsiad Fforwm Ieuenctid yn dilyn dangos y ffilm nethon nhw greu ar y cyd gyda nawdd o
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 12h
Commissioner opening the Youth Forum
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 12h
Y Comisiynydd yn agor y Fforwm Ieuenctid cyntaf yn
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 13h
Ar ôl diwrnod prysur yn Hwlffordd heddiw, ar y ffordd nawr i Gaerfyrddin i lansiad Fforwm Ieuenctid After a busy day in Haverfordwest, on my way to Carmarthen for the launch of the Youth Forum for Dyfed Powys Police
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 13h
Wedi mwynhau ymweld â Linda Wilson Comisiynydd Scouts â Ted Sangster o Scouts Sir Benfro heddiw. Enjoyed meeting with Linda Wilson, Area Commissioner and Ted Sangster from Pembrokeshire Scouts today
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 15h
Wedi mwynhau ymweld â’r VC Art Gallery yn Hwlffordd heddiw. Enjoyed meeting with Barry John of VC Art Gallery in Haverfordwest, who does outstanding work in the community
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 15h
- Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, eisiau clywed eich barn ynglŷn â’r lefel gywir ar gyfer praesept heddlu 2019/20. Cymerwch yr arolwg byr hwn os gwelwch chi’n dda -
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 16h
Cyfarfod diddorol heddiw gyda PAVS yn Hwlffordd Interesting meeting today with PAVS Haverfordwest
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 18h
Braf cwrdd â’r Cynghorydd Tref Cyng Sue Murray a’r Cyng Chris Thomas heddiw yn Hwlffordd. Great to meet with Town Cllrs Sue Murray and Chris Thomas in Haverfordwest today.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys 19h
Edrych mlaen at ddiwrnod llawn yn cwrdd â’r gymuned yn Hwlffordd heddiw. Looking forward to a busy day engaging with the community in Haverfordwest today.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 12
A yw cyffuriau’n broblem yn eich cymuned? Dweud eich dweud yn yr arolwg byr hwn Are drugs an issue in your community? Have your say through this short survey
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 12
Arolwg praesept yr heddlu – mae EICH barn CHI yn bwysig Police precept survey – YOUR view is important
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 11
📢Whilst out and about in Tenby this afternoon spreading the word that CCTV is back and better than before, we ran into Baydale Control Systems Ltd who were busy installing the new, high tech cameras in the town.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 11
📢Tra allan o amgylch Dimbych-y-Pysgod prynhawn ‘ma’n lledaenu’r neges fod CCTV nôl ac yn well nag o’r blaen, welsom ni Baydale Control Systems Ltd a oedd yn brysur yn gosod y camerâu newydd o amgylch y dre
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 11
Roedd yn dda i gwrdd â'r cyhoedd yn Nimbych-y-Pysgod i drafod y camerâu CCTV newydd - yn cadw at ei addewid. Good to meet the public in to discuss the new CCTV cameras - keeping to his promise.
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 11
Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid- Llwyddiant Cynnig ar y Cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru! Mynd i'r afael ag achosion gwraidd troseddau trais difrifol, trwy ymyrraeth gynnar ac atal. Darllenwch y datganiad i’r wasg yma –
Reply Retweet Like
Com|Dyfed-Powys Dec 11
Early Intervention Youth Fund - Joint Welsh Police and Crime Commissioners' Bid a Success! Tackling the root causes of serious violence crime, through early intervention and prevention. Read the press release here –
Reply Retweet Like