DOGC Sep 19
RES PDA/2401/2019 part específica selectives accés cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya,