DIARI OPINA 7 May 18
DIARI BIOECO.- El projecte ECO-GASTONOMIA ofereix presencials per persones del sector de la , per ocupar diversos llocs a la . El programa consta: Integració d´aliments els , i noves dietes i sana.