NAIVKO 26 May 16
Nije razumeo Tomu na konsultacijama, nešto je mumlao ,„Putin, SPS, Bajatović, NIS..“, pa da proveri sluh.